Liitumine ja liikmemaks

MTÜ Tartu Golfiklubi poolt kehtestatud liikmemaksud 2024. aastaks on:

Liikmemaks (Klubimaks + EGL litsentsitasu)
Täiskasvanu 130.-€ (80.-€ + 50.-€)
Üliõpilased/õpilased (kuni 25a) 70.-€ (20.-€ + 50.-€)
Juuniorid (13-21a)* 35.-€ (20.-€ + 15.-€)
Noored (alla 13a)** 25.-€ (20.-€ + 5.-€)
Kandidaatliige 0.-€
* Juuniorid peavad olema 01.jaanuari 2024 seisuga nooremad kui 21 aastat
** Noored peavad olema 01.jaanuari 2024 seisuga nooremad kui 13 aastat

Makseinfo

A/a: EE402200221025812777
MTÜ Tartu Golfiklubi
NB! Selgitusse märkida isiku nimi, kelle eest vastav makse teostatakse.

Uuele liikmele

MTÜ Tartu Golfiklubi liikmeks astumisel on vaja esitada liitumisavaldus ja tasuda liikmemaks. Liikmemaksu hinnakiri on leitav ülalolevast tabelist.

Liitumisavaldus on leitav siit.

Avaldus saata digitaalselt info@tartugolf.ee

Kandidaatliikmele

Lihtsustamaks mängijate jõudmist golfi juurde pakub MTÜ Tartu Golfiklubi ka kandidaatliikme staatust.  Selleks tuleb esitada klubi juhatusele vastav avaldus.

Kandidaatliikme avaldus on leitav siit.

Avaldus saata digitaalselt info@tartugolf.ee

Kes on klubi Kandidaatliige?
* Mängija, kes peale green cardi kursust ei ole veel kindel, kas jääda golfi juurde või mitte
* Kandidaatliikme staatus omistatakse Tartu Golfiklubi poolt ainult mängijatele, kes ei ole varem olnud ühegi Klubi liikmed või kandidaatliikmed
* Kandidaatliikmele kehtib samuti EGL’i poolt väljastatav vastutuskindlustus
* Kandidaatliikmele peetakse Tartu Golfiklubi poolt HCP-d
* Kandidaatliikme staatus omistatakse mängijale esimeseks hooajaks (Green Cardi tegemise hooaeg)
* Juhul kui mängija ei ole veel mängima hakanud võib taotleda Klubilt Kandidaatliikme staatuse pikendamist veel üheks hooajaks.

Mille poolest erineb Kandidaatliige Klubiliikmest?
* Kandidaatliige ei pea tasuma Eesti Golfi Liidu litsentsitasu ja klubi liikmemaksu
* Kandidaatliige võib osaleda ainult Tartu Golfiklubi korraldatud võistlustel